top of page

Våre tjenester

Kjøp og salg av fartøy og kvoter


Formidling, kjøp og salg av fartøy, eierandeler og rettigheter. Kontrakter i forbindelse med  kontrahering av nybygg eller ombygning. 

Kontakt oss for info >>>

Faglig og juridisk rådgivning
Vi bistår rederier, verksteder og maritime virksomheter med rådgivning og tvisteløsning. Arbeidsfeltet omfatter særlig kontraktsutforming og forhandlinger knyttet til finansiering, kvote- og rederisamarbeid, kjøp og salg av skip, kontrahering og restrukturering.
Vi tar også prosedyreoppdrag innenfor det maritime feltet, som for eksempel kontraktsrettslige forhold i forbindelse med skipsbygging, skipsreparasjon, skipsdesign, kjøp og salg av skip og rederisamarbeid.

Kontakt oss for info >>>
Taksering og verdivurdering

Taksering av fartøy, rettigheter og rederier.

Kontakt oss for info >>>

Nova Shipping
bottom of page