MOSTRASON

MOSTRASON

MOSTRASON

 

Bygget:        1986, Esbjerg 

Dims.:           32,0 x 7,3 m

Klasse:          Skipskontrollen Bankfiske 1 A2 - sist klasset 06/18

Hovedmotor: Cat 850 HK ny 2012

Hydraulisk:    3 x Karm 20 ts vinsjer

                     3 x nettromler

                     Vinsjer, tromler og all hydraulikk nytt 2012

Innredning:    Ny 2012

Lasterom:      Kasselast - 150 cbm

Dekksutstyr:  Utstyrt for sei/konsumfisktråling og reketråling

Fiskerettigheter:  Kystreketrål sør faktor 1,0 + 2,2 strukturkvote

                           Avgrenset nordsjøstrål sei faktor 0,5  

    • Facebook
    • Instagram
    Nova Shipping