SEA HUNTER

SEA HUNTER


Bygget Strandby Skibsværft 1988
Loa 44.95  Br 8.38
BT 508 NT 152 Mdwt 171
2147 kh Wærtsila , F38A , nedjustert til under 1000hk ,kan enkelt reverseres tilbake til opprinnelige 2147hk
Sidepropeller : 300hk fremme og bak
3 hjelpemotorer
RSW tanker og fryserom/kombi tanker. Ca kapasitet RSW 130m3 ,frys 120t
Frysekapasitet fabrikk ca 15-20t i døgnet.
Vakumannlegg.

Ombygget til frys med fabrikk og fryserom/kombirom i 2009.
Nye kombiwincher  ca 2014 , 25t
Ombygget til mulighet for levendefangst av torsk m.m.

Båten er rigget til omtrent alt som er av fiskeri: ringnot,snurrevad,singeltrål,partrål,line,levendefangst.
Har avgrenset nørdsjøtrål og seinot sør kvoter.

  • Facebook
  • Instagram
  Nova Shipping

  © 2017 Nova Shipping

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram