Kvoter

 

  •  Deltakeradgang reke sør faktor 1, med faktor 0,5 sei til salgs.

  •  Leppefiskkvote til salgs.

  •  NVG-sild faktor 3,93 hj.lengde 9-10 meter

  •  Makrell not faktor 1,5455 hj.lengde 12-13 meter

  •  NVG-sild faktor 10,43 hj.lengde 18-19 meter

  •  Makrell dorg faktor 2,3701 hj.lengde 12-13 meter + strukturkvote   faktor 1,8961

Ta kontakt for mer info - 941 91 115 / 483 66 450
eller på e-post post@novashipping.no
Nova Shipping

© 2017 Nova Shipping

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram