Kvoter

1)

Deltakeradgang reke sør faktor 1, med faktor 0,5 sei til salgs.
 

2)

Leppefiskkvote til salgs.

Ta kontakt for mer info - 941 91 115 / 483 66 450
eller på e-post post@novashipping.no
Nova Shipping