Kvoter

  • Torskekvote med hjemmelslengde 10-11 meter.  Region sør. Faktor 2,34
  • NVG-sild 10-11 meter, grunnkvote, 4,59 faktorer.
  • Torsk nord med grunnkvote 14-15. Faktor 5,2 + strukturkvote faktor 4,2. Region sør. 
    
  • Snøkrabbetillatelse og torskekvote nord for 62°N
  • Reke sør faktor 1.
  • NVG-SILD Hj. lengde 27-28m. Grunnkvote
Ta kontakt for mer info - 941 91 115 / 483 66 450
eller på e-post post@novashipping.no
Nova Shipping

© 2017 Nova Shipping

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram