Kvoter

 • Torsk nord for 62 graden 10-11 meter. Står på generell utskiftningstillatelse på båt over 14 meter. Ufisket 2019.
 • Torskekvote med hjemmelslengde 10-11 meter.  Region sør. Faktor 2,34
 • NVG-sild faktor 50,08 hj.lengde 15-20,99 meter. Grunnkvote faktor 12,52
 • NVG-sild 21-28 meter faktor 14,08 + 11,264 + 8,764 + 6,6 (struktur) 
 • NVG-sild 10-11 meter, grunnkvote, 4,59 faktorer.
    
 • Snøkrabbetillatelse og torskekvote nord for 62°N
   
 • NVG-sild- Hj.lengde 14-15 meter. Grunnkvote.
 • Reke sør faktor 1.
 • NVG-SILD Hj. lengde 27-28m. Grunnkvote
 • Større pelagisk kvotepakke vurderes solgt. Kontakt oss.​
 • Seinot nord - 1,624 (struktur)
Kvotesett til salgs bestående av: 
 • NVG not med hj. lengde 10-11 meter 
 • Nordsjøsild med hj. lengde 10-11 meter.      
 • Makrell not hj. lengde 10-11 meter
Kvotesett til salgs bestående av: 
 • Seinot nord med hj. lengde 14,99 meter faktor 1.
 • NVG not med hj. lengde 13,96 meter faktor 6,55.
 • Nordsjøsild med hj. lengde 14,98 meter faktor 9 pluss strukturelement på 5,6 faktorer.      
 • Makrell not hj. lengde 8,15 meter faktor 1,2145. 
Ta kontakt for mer info - 941 91 115 / 483 66 450
eller på e-post post@novashipping.no
Nova Shipping

© 2017 Nova Shipping

 • Facebook - Hvit Circle