Kvoter

1) 

Torskekvote 9-10 meter region sør til salgs. Ufisket 2021.

2)

Torskekvote 10-11 meter region sør til salgs. Ufisket 2021.

3)

Deltakeradgang reke sør faktor 1, med faktor 0,5 sei til salgs.

4)

Leppefiskkvote til salgs.

Ta kontakt for mer info - 941 91 115 / 483 66 450
eller på e-post post@novashipping.no
Nova Shipping