top of page

Megling av fartøy og rettigheter
- en tillitssak

 Erfaring og kompetanse 
Business-ikoner-1.png

KJØP OG SALG
Formidling, kjøp og salg av fartøy, eierandeler og rettigheter. Kontrakter i forbindelse med kontrahering av nybygg eller ombygning.